top of page

Søndagsskolen

Det er søndagsskole nesten hver søndag, men ikke de gangene det er familiegudstjeneste eller at det er andre ting som skjer. 
Søndagsskolen er for alle barn fra 3 år og oppover.
Søndagsskolen er alltid med på den første delen av gudstjenesten som starter kl.11.
Etterpå samles barna i peisestua.

Søndagsskolen

Gnisten

Alle som har begynt i 1. klasse og som liker å synge, kan bli med på Gnisten.
Barnekoret øver annenhver mandag fra kl.1730 til 1845. Koret er ofte ute og synger.

Ekko media

Dette er for de som har begynt i 5. klasse. Her lærer de å bruke mye av det tekniske utstyret vi har i kirken.
De lærer om lyd og bilder og lærer å bruke prosjektor og datautstyr.
Samlingene er hver onsdag.

bottom of page