Søndagsskolen

Det er søndagsskole nesten hver søndag, men ikke de gangene det er familiegudstjeneste eller at det er andre ting som skjer. 
Søndagsskolen er for alle barn fra 3 år og oppover.
Søndagsskolen er alltid med på den første delen av gudstjenesten som starter kl.11.
Etterpå samles barna i peisestua.

 

Gnisten

Alle som har begynt i 1. klasse og som liker å synge, kan bli med på Gnisten.
Barnekoret øver annenhver mandag fra kl.1730 til 1845. Koret er ofte ute og synger.

Ekko media

Dette er for de som har begynt i 5. klasse. Her lærer de å bruke mye av det tekniske utstyret vi har i kirken.
De lærer om lyd og bilder og lærer å bruke prosjektor og datautstyr.
Samlingene er hver onsdag.