Søndagsskolen

Det er søndagsskole nesten hver søndag, men ikke de gangene det er familiegudstjeneste eller at det er andre ting som skjer. 
Søndagsskolen er for alle barn fra 3 år og oppover.
Søndagsskolen er alltid med på den første delen av gudstjenesten som starter kl.11.
Etterpå samles barna i peisestua.

 
 

Pluss

Pluss er navnet på den største gruppa i søndagsskolen.
Dette er for barn fra 5.klasse. Følg med i semesterplanen for det er ikke PLUSS hver søndag.
Barna møter først til gudstjenesten kl.11 og går deretter ned
i barnehagen til bibelundervisning, lek og moro.

YES!

Annenhver mandag samles flere av våre barneaktiviteter  slik at vi kan komme sammen til felles middag før aktivitetene begynner. Her alle barna, foreldre og andre interesserte hjertelig velkommen.

Vi starter med middag for alle fra kl 16.45. 

En kort andakt og sang.

Kl 17.45 starter aktivitetene

Gnisten

Alle som har begynt i 1. klasse og som liker å synge, kan bli med på Gnisten.
Barnekoret øver annenhver mandag fra kl.1745 til 1845. Koret er ofte ute og synger.
Gnisten er en del av YES-opplegget og mange starter med middag allerede kl.1645.

Utegruppe

For 1. og 7. klasse.
Samlinger annenhver mandag kl.1730-1900.

Mange starter allerede kl.1630 med middag og er med på YES. 

Ekko media

Dette er for de som har begynt i 5. klasse. Her lærer de å bruke mye av det tekniske utstyret vi har i kirken.
De lærer om lyd og bilder og lærer å bruke prosjektor og datautstyr.
Samlingene er annenhver mandag og er en del av YES!