top of page
hands-1044882_1920.jpg

Bli som Jesus

Hva skal til for å bli mer lik Jesus?

Det nye testamentet lover oss som er etterfølgere av Jesus en total forvandling. Men mange av oss føler at løftet som er gitt og realiteten vi lever i ikke henger helt sammen. Er en forandring virkelig mulig? Svaret er ja, men ikke uunngåelig. Det skjer altså ikke av seg selv. For å bli mer lik Jesus må vi bli oppslukt og gjennomsyret av Hans vesen. Vi må tillate oss selv å bli forvandlet fra innsiden mens vi jobber med å bli mer lik Jesus.

Øvelser

Gå gjennom øvelsene under. De er laget for å hjelpe deg til å bli mer lik Jesus. Hver øvelse har som mål å styrke din relasjon til Jesus som hans lærling. Øvelsen er lagt opp til tre forskjellige målgrupper. Til deg som ønsker å gjøre dette på egenhånd, til dere som øsnker å gjøre dette i gruppe eller til dere som familie.

bottom of page