top of page

Bønneakutten

Skjer det noe akutt eller vanskelig i ditt liv, er du velkommen til å ta kontakt. Det ringes raskt til flere som da   ber i 14 dager for deg. Alle er pålagt taushetsplikt.

 

Edna Napstad: 922 62 837

Solveig Granly: 938 14 86

Bønnesamlinger

Det er faste bønnesamlinger i kirken før gudstjenesten kl 10.30 og hver tirsdag kl 09.00

bottom of page