top of page
sand-768783_1920.jpg

Følge Jesus

Hva vil det si å være en disippel?

Følge JesusChrister Rahm
00:00 / 05:45

Hva vil det egentlig si å følge Jesus i dag? Det er et vanskelig spørsmål og et spørsmål som kanksje ikke får så mye oppmerksomhet som det burde få. Vi har lyst til å tilnærme oss dette spørsmålet på en veldig praktisk måte, slik at vi kan komme nærmere Jesus. Håpet er at dette vil skape en endring i livene våre, men også i livene til menneskene rundt oss. Familiene våre, nabolaget og byen vi bor i.

Disippel

For å forstå hva det vil si å være en disippel i dag må vi først se på hva det ville si å være en disippel på Jesu tid. 

På den tiden var synagogen ansvarlig for utdanningen. Både gutter og jenter begynte på det som ble kalt Bet Sefer (Bokens Hus) i en alder av 6 år og avsluttet skolegangen i en alder av 12 år. På skolen lærte de å lese og skrive, matte og selvfølgelig så memorerte de skriftene. De fleste lærte seg Toraen (1.-5. mosebok) utenat før de avsluttet skolegangen.

De beste av de beste fikk lov til å gå videre til det som ble kalt Bet Midrash. Dette var kun gutter i alderen 13-15 år. Her lærte de hele Tanak(det gamle testamentet) utenat. 

Etter avsluttet Bet Midrash i en alder av 15 år ble kun de aller beste plukket ut. De ble intervjuet av en rabbi (læremester) som avgjorde om de kunne gå videre i utdanningen. De som kom seg gjennom nåløyet fikk fortsette på Bet Talmud. Hvis man var så heldig å studere på Bet Talmud fikk du tittelen talmidim. En talmidim skulle følge sin rabbi hele dagen, hver dag fra en alder av 15 år til det året man fylte 30 år. Dette betydde å spise sammen, resie sammen, sove sammen osv. Som talmidim hadde man tre mål man ønsket å oppnå.

  1. Være med sin rabbi

  2. Bli som sin rabbi

  3. Gjøre som sin rabbi

Jesu disipler

Hvis vi ser på Jesus sin metode for å velge disipler var den helt annerledes. Han valgte, det som kan se ut som, tilfeldige mennesker som mest sannsynlig ikke engang hadde gjennomført Bet Midrash. De var godt over 15 år, ikke alle var menn. (Jesus hadde flere disipler enn de tolv nærmeste). Likevel kaller Ham dem til å være sine talmidim. Jesus går til og med så langt at Han ropte ut til alle som hørte på og sa: "Om noen vil følge etter meg, må han fornekte seg selv og ta sitt kors opp og følge meg." Markus 8,35. Og hans disipler fulgte Ham og imiterte Ham slik det var vanlig å gjøre på den tiden, men de fikk bare tre år med opplæring. Likevel var det nok til å forandre en hel verden fordi Jesus er veien, sannheten og livet.

Hva med oss?

Men de første disiplene hadde jo Jesus rett foran seg og det var lettere for dem å imitere Ham. Men hva med oss i dag? Ordet og ordningen disippel, eller talmidim, var kjent for folk på den tiden. For oss vil det kanskje være mer nyttig å kalle det for lærling. Så det første vi må gjøre er å forstå konseptet disippel. Det andre er sette klare mål. Våre mål som Jesu lærlinger bør være de samme som for en disippel på Jesu tid, nemlig:

  1. Være med Jesus

  2. Bli som Jesus

  3. Gjøre som Jesus

Vi er kalt

En ting som er viktig å legge merke til er at Jesus aldri kaller folk til å bli kristne. Han kaller disipler (lærlinger). Vi er kalt til å være lærlinger. Det betyr at Jesus kaller oss til å bli med i en prosess der vi gradvis blir mer lik Han. Vi må altså trene hver dag på å nå målene våre. Og her kommer noe som er utrolig viktig. Vi skal ikke forsøke å være med Jesus, eller forsøke å bli som Jesus, eller forsøke å gjøre som Jesus. Akkurat som en som ønsker å løpe maraton ikke står opp en morgen og forsøker å løpe et maraton. Han legger opp en plan og trener til han blir en person som har egenskapene til å gjennomføre et maraton. Det er slik vi må tenke på det. Vi må gradvis trene oss opp. Og hvordan vi gjør det skal vi se på i de neste øvelsene.

Øvelsene

Når dere nå skal i gang med øvelsene er det en ting vi vil at dere skal ha i bakhodet. Uansett om vi vil eller ikke, eller uansett om vi vet det eller ikke så er vi alle allerede disipler. Spørsmålet er bare hvem er din læremester? Det er to former for åndelig dannelse. Eller sagt på en annen måte, det er to måter vi utvikler oss åndelig. Under kan du se et diagram og en beskrivelse av begge to.

Åndelig dannelse

Ubevisst åndelig dannelse

ubevisst.jpg

Vi lever i en verden full av inntrykk og påvirkning fra alle kanter. Dette er med på å forme oss som mennesker. Og det gjelder også oss som går i kirken. Det skjer uten at vi merker det og uten at vi legger noe innsats i det. Du tenker kanskje at det er drøyt å kalle det åndelig dannelse? Faktum er at alt vi gjør og tenker har et åndelig aspekt ved seg. Og selv om det stort sett skjer utenfor kirken påvirker det hvordan vi oppfatter det åndelige livet i kirkene våre.

Forklaring

Historier vi tor på: Vi mennesker er drevet av historier. Fra film, til bøker til facebook og nyheter. Alt er drevet av historier. Og vi får ikke nok. Hver dag hører vi hundrevis av historier og det er vår oppgave å skille fakta fra fiksjon.

Vaner: Har du noen gang hørt at mennesker er vanedyr? Jeg er ikke helt sikker på dyr, men vaner er utrolig viktig for oss. Det gir selv den mest hardbarka ateist en følelse av mening i livet. Men vaner er ikke alltid gode. Det finnes vaner og uvaner. Begge er med på å forme hvordan vi tenker og handler. Uavhengig om det er godt for deg eller ikke. Et godt eksempel er røyking. Hvis du noen gang har vært borti det så vet du at det ikke var godt første gang, men du venner deg til det. Og selv om du vet at det ikke er bra for deg så fortsetter du fordi det er en vane, eller uvane. 

Forhold:  Hvem vi er sammen med i hverdagen har en stor innflytelse på hvordan vi lever våre liv. Det kan være familie, venner, kjæreste, kollegaer osv. La oss ta familie som et eksempel. Vi er ingen garantert å vokse opp i en god familie. Den baggasjen du har fra oppveksten i den familien du vokste opp med vil påvirke hvordan du ser situasjoner i livet ditt seinere. Det kan være bra og dårlig. I de fleste tilfeller så er det litt av begge deler.

Miljø: De forrige tre punktene er det vi endres av. Miljø er omgvilesene vi endres i. Og vi har alle ulike miljøer hvor dette skjer. Men et miljø som har blitt større de siste 10 årene er sosiale medier. Før kunne vi trekke oss ut av de ulike miljøene og sortere inntrykkene som var gitt oss. Men i dag fortsetter inntrykkene selv når vi trekker oss tilbake. Og det påvirker oss på en måte vi ennå ikke forstår helt og fullt.

Det er viktig å merke seg at alt dette skjer gradvis og over en lang periode. Det er det som gjør at vi ikke klarer å se det før vi vet hva vi skal se etter.

Bevisst åndelig dannelse

bevisst.jpg

Bevisst åndelig dannelse er når vi tar kontroll over hva vi vil påvirkes av og hvordan vi skal påvirkes. Denne øvelsen er svært vanskelig og det kommer til å by på utfordringer. Men det er den eneste måten vi kan oppleve det Jesus kalte liv i overflod (Joh 10,10). Det er en ting som er greit å vite før du velger å begynne med dette. Grunnen til at du syns dette er interessant er mest sannsynlig at du ikke er fornøyd med hvordan situasjonen din er nå. Det betyr at du må gjøre noen forandringer i livet ditt. Da kan det være greit å forberede seg på at forandring er tungt.

Forklaring

Undervisning: I motsetning til historier så er undervisning noe vi er som hørere er en aktiv del av. Dette gjør at vi lettere kan avgjøre selv hvordan vi ønsker at det skal påvirke oss. Og hvis undervisningen er god og sann bør vi la den påvirke oss. Men det bør ikke stoppe med en utveksling av ideer. Det bør vises i hvordan vi lever livene våre.

Øvelse: Denne delen av dannelsen er utrolig viktig. Likevel får, det vi kan kalle, åndelige øvelser mindre og mindre plass i kirken. I over 1500 år var disse øvelsene en sentral del av kirkens liv. Når noen kom til tro ble de introdusert for bibellesing, bønn, faste, stillhet og alenetid osv. Ikke for å si: "Dette er ting du må gjøre ellers er du ikke velkommen" (det finnes sikkert eksempler på det), men for å vise hvordan man opplever livet sammen med Jesus fullt ut.

Fellesskap: En annen ting som er essensielt for en lærling av Jesus er fellesskapet. Jeg vil si at det er umulig å være en disippel av Jesus uten å være en del av et fellesskap. Du kan godt tro at Gud finnes alene. Men å leve som en lærling av Jesus krever fellesskap. Bevisst åndelig dannelse er et sammarbeisprosjekt for dette fellesskapet. Dette er noe fellesskapet gjør sammen. Og fellessapet har to viktige funksjoner. Det fungerer som et speilbilde. Og det fungerer som motivator og støttespiller. I speilbildet ser du dine egne mangler, men du har fellesskapet som støtter og motiverer deg videre på veien mot å bli mer lik Jesus.

Den Hellige Ånd: De tre forrige punktene er det vi endres av. Men endringen skjer gjennom Den Hellige Ånd. Vi jobber for å forandre oss, men Han gir liv.

Det er viktig å merke seg at alt dette skjer gradvis og over en lang periode. Størst forandring merker vi når vi går igjennom prøvelser. 

bottom of page