top of page

Givertjeneste

Vi er svært takknemlige for all den innsats som gjøres av alle våre frivillige medarbeidere.

Arbeidet er av avgjørende betydning for at barn, ungdom og voksne skal få tilbud om en sunn og god fritidsaktivitet, og gjennom det komme inn i et «fellesskap, der barn, unge og voksne blir sett, møter Jesus og utrustes til å leve som hans etterfølgere». (hentet fra FriBU’s visjon).

Men, også økonomisk er menigheten avhengig av frivillighet. Sammen med gaver og kollekter er fast givertjeneste i hovedsak det som bærer menigheten økonomisk.

bottom of page