top of page
Outside Dinner

Gjøre som Jesus

Hvordan lever vi slik som Jesus?

Som Jesu etterfølgere er vi ikke bare kalt til å følge Jesus, men til å fortsette Hans arbeid her på jorden. Det betyr å helbrede syke, be for de fortapte, vise gjestfrihet til de som ikke kjenner Jesus og vandre sammen med de som prøver å bli mer lik Ham. Målet er å gjøre det Han gjorde.

Øvelser

Gå gjennom øvelsene under. De er laget for å hjelpe deg til å være mer med Jesus. Hver øvelse har som mål å styrke din relasjon til Jesus som hans lærling. Øvelsen er lagt opp til tre forskjellige målgrupper. Til deg som ønsker å gjøre dette på egenhånd, til dere som øsnker å gjøre dette i gruppe eller til dere som familie.

bottom of page