top of page
people-2591874_1920.jpg

Lectio Divina

Hvordan bruker vi Bibelen når vi ber?

Lectio Divina undervisning lydChrister Rahm
00:00 / 07:09

Emotional Piano Improvisation by Alexander Nakarada | https://www.serpentsoundstudios.com
Music promoted by https://www.free-stock-music.com
Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

Bruke bibelen i bønn

Bibelen er en fantastisk samling av bøker som kan brukes på mange ulike måter. Hensikten man har avgjør hvordan man leser teksten. Det vi skal se på er hvordan vi kan bruke bibelen i bønn. Og det finnes mange måter å gjøre det på, men det vi skal se på heter Lectio Divina.

Lectio Divina

Lectio Divina er en gammel åndelig øvelse som man kan finne spor av helt tilbake i det 3. århundre etter Jesus. Og ordene Lectio Divina kan kanskje virke mystiske fordi de er på latin. Men det betyr bare “den hellige lesningen”. Lectio Divina er en metode som tillater oss å bruke bibelen i bønn. Det hjelper oss å gjøre Guds Ord levende i våre liv og åpner oss opp, slik at Gud kan snakke med oss gjennom teksten. For selv om teksten ikke var skrevet til oss i utgangspunktet så er Guds Ord levende. Og Bibelen kan snakke direkte inn i våre liv gjennom den Hellige Ånd. I Hebreerbrevet kapittel 4 vers 12 står det: “For Guds ord er levende og virksomt og skarpere enn noe tveegget sverd”.

Finn et avsnitt

Så hvordan bruker vi Lectio Divina? Vel, først må vi finne et avsnitt fra Bibelen vi ønsker å bruke. Det kan være nesten hvilke som helst avsnitt, men det viktig at det ikke er for langt. Noen få vers holder. Det kan være lurt å begynne med en salme eller en kjent hendelse i Jesu liv fra evangeliene. Når du har funnet en salme eller en hendelse fra Jesu liv kan du godt avgrense det du skal lese. Når du har gjort det kan vi begynne.

Lectio Divina består av 4 eller 5 steg ettersom hvem du spør. Vi kommer til å se på den versjonen som inneholder 5 steg.

Finn roen

Før vi begynner med noen av stegene er det viktig å forberede seg til det som skal skje. Det gjør vi ved å legge fra oss alt som kan forstyrre oss. Sett deg i et rom hvor du kan være alene. Legg fra deg mobiltelefonen på utsiden, gjerne avslått så du ikke lurer på om noen ringer eller sender en snap. Finn en stol som du kan sitte godt i, men ikke så godt at du plutselig sovner. Tenn et lys hvis du liker det eller bare vær stille. Det er lurt å ta seg litt tid til å roe seg helt ned. Når du er helt rolig inviterer du den Hellige Ånd til å veilede deg gjennom tiden du nå skal ha med Guds Ord.

Lectio - Lese

Steg 1 er det som kalles “Lectio”. Det betyr rett og slett å lese. Nå skal du lese teksten sakte og nøye. Gjerne les høyt hvis du kan det. Les teksten mange ganger slik at du får den skikkelig inn. Hvis det er en setning eller et ord som fanger oppmerksomheten din stopper du opp og reflekterer over akkurat den setningen eller det ordet.

Et eksempel kan være nyttig her. Si at du leser om “Den lamme mannen” i Matteus 9. Når du kommer til slutten av vers 2 leser du “Vær frimodig, sønn, syndene dine er tilgitt.” Denne setningen fanger din oppmerksomhet og du begynner å reflektere over den. Hva betyr “vær frimodig”? Tror jeg virkelig at mine synder er tilgitt? Det er så mye å ta av bare i den lille setningen.

Meditatio - Reflektere

Når du har lest teksten flere ganger og føler at du er ferdig å lese går du over til steg 2. Denne delen kalles “Meditatio” som betyr å reflektere. Her tar du for deg alt i teksten som fanget din oppmerksomhet og reflekterer nøye over hva det sier til deg. På samme måte som når du stopper opp i teksten, men nå prøver du å gå enda dypere. Vær enda mer spesifikk. 

I det forrige eksempelet spurte vi “Tror jeg virkelig at mine synder er tilgitt?” Under refleksjonen kan du kanskje grave dypere i det. Hvilke synder tror jeg at ikke har blitt tilgitt? Er det synder som jeg ikke klarer å slutte med? Hvorfor klarer jeg ikke å slutte? Hvorfor klarer jeg ikke å tro at Gud kan tilgi meg?

Oratio - Bønn

Når du har brukt den tiden du trenger på refleksjon så er det på tide å gå videre. Det neste steget kalles Oratio og betyr bønn. Nå skal du be til Gud for det du har reflektert over. Se på det som en helt ærlig samtale med en venn. Vær klar over Guds kjærlige blikk på deg. Legg det frem for Gud så ærlig og så rett frem som du klarer. Ikke tenk på at det skal høres bra ut. Bare snakk med Han. 

Kanskje du ønsker å si: ”Jeg tror at du er nådig, men jeg klare ikke å akseptere at du kan tilgi det jeg har gjort. Hjelp meg å akseptere det.” Eller kanskje du har fått ny innsikt og føler en glede: “Gud takk for at du har vist meg at jeg er tilgitt og at du elsker meg.”

Nå er det fort å tenke at jeg er ferdig. Men de to neste stegene er viktige.

Contemplatio - Hvile

Etter bønn så kommer “Contemplatio” som betyr å hvile. Her skal du bare hvile i Guds nærvær. Noen opplever at Gud gir dem nye innsikter under denne tiden, men det er ikke målet her. Det er bare å være klar over Guds kjærlige blikk på oss og det å være sammen med Ham.

 

Actio - Handling

Det siste steget kalles for “Actio” og betyr handling. Her bestemmer du deg for noe som du bør gjøre eller la vær å gjøre som resultat av den tiden du nå har hatt sammen med Gud. Det gjør at tiden med Gud har en konkret effekt på livene vi lever. 

Nå er du klar til å gå ut i hverdagen igjen. Fylt med ny innsikt og kraft fra Gud.

Målet

Før jeg avslutter vil jeg si en ting. Det er viktig at vi ikke behandler metoden Lectio Divina som et mål i seg selv. Dette gjelder forsåvidt alle former for bønn. Målet er tid med Gud. Lectio Divina er kun en metode som kan gjøre dette enklere.
 

Praksis i fellesskap (65-95 minutter)

 

Undervisning (10 minutter)

Se videoen, hør undervisningen eller les teksten over.

.

Oversikt over øvelsen (10 minutter)

Lectio Divina er en eldgammel form for bønn som har blitt brukt av kristne i over 1500 år. På samme måte som bibelstudie fokuserer på å lære, er fokuset i Lectio Divina å møte Gud i teksten. Vi lar Bibelen i sammarbeid med den Hellige Ånd lede oss nærmere Gud. Gjennom denne prosessen tillater vi oss å bli mer lik Jesus. Lectio består av disse punktene:

- Forbered deg på å møte Gud

- Les (Lectio)

- Reflekter (Meditiatio)

- Be (Oratio)

- Hvil (Contemplatio)

- Gjør (Actio)

Begynn med bønn (5 minutter)

Be sammen om at den Hellige Ånd må veilede dere gjennom denne tiden sammen. La bønnestunden være en tid hvor dere prøver å finne roen. Det kan være vanskelig å høre Gud når vi er så vant til at det hele tiden skjer så mye og alltid er opptatt med noe. Prøv derfor å distansere dere fra alt dere har å gjøre og stresset i hverdagen. Bruk disse fem minuttene til å hvile og finne roen.

Les i Bibelen (10 minutter)

En av dere leser teksten i Salmene 1:1-4 høyt. Snakk om det som blir lest leser.

Øvelsen (10-30 minutter)

Hver for dere, tenk på en egnet plass hvor du kan gjøre Lectio Divina. Tenk også over hvilke tidspunkter som som passer iløpet av uken som kommer. Sett av 3-5 ganger hvor du ønsker å prøve Lectio Divina i uken som kommer.

Hele Bibelen kan brukes til Lectio Divina, men under finner du noen forslag. Husk at når du bestemmer deg for et avsnitt så avgrens det til bare noen få vers. 

- Salme 23

- Salme 100

- Johannes 15:1-17

- Romerne 12

Nå skal dere prøve Lectio Divina. Finn et avsnitt dere ønsker å bruke. Dere kan velge det samme eller hver enkelt kan finne et på egenhånd. Bruk gjerne et av avsnittene i listen over.

Etter at dere har valgt det dere skal lese er dere klare for å gå gjennom de 5 stegene. Hver enkelt finner en plass hvor de kan være i fred og prøver å finne roen. Legg fra dere det som måtte være til forstyrrelse. Spesielt telefonen. Når dere har brukt litt tid på å roe ned kan dere gå rolig og nøye gjennom hvert steg.

  • Les(Lectio): Les gjennom versene du har valgt rolig og nøye. Vær åpen for at den Hellige Ånd kan gjøre deg oppmerksom på setninger eller ord i teksten. Det skjer kanksje ikke på første gjennomlesning. Derfor er det lurt å lese flere ganger. Når det er noe som fanger oppmerksomheten din, stopp opp og reflekter kort på hva dette betyr. Husk på det og fortsett å lese.

  • Reflekter(Meditatio): Les de ordene eller setningene som fanget oppmerksomheten din under lesingen. Nå skal du reflektere dypere på hva dette betyr. Hva har det å si for meg? Hva i mitt liv kan jeg relatere til denne setningen eller dette ordet? Er det noe som utfordrer meg til handling? Er det noe som utfordrer meg til å gi slipp på noe i livet mitt?

  • Be(Oratio): På bakgrunn av de tankene og innsiktene du har fått gjennom refleksjonen skal du nå snakke med Gud. Tenk på det som en samtale med en veldig nær venn. Vær helt åpen og ærlig. Det er ingen vits i pakke det inn i fromme ord. Bare fortell Gud akkurat hva dette får deg til å føle. Gud har nå vist deg, gjennom teksten, noe ved ditt liv. Din bønn er et svar på det han har vist deg.

  • Hvil(Contemplatio): Nå skal du bare slappe av. Vær klar over at Gud ser på deg med kjærlighet. Noen ganger kan det som vises i teksten være vanskelig for oss. Derfor er det viktig å kunne hvile i den visshet at Gud ser på deg med kjærlighet. Noen liker å bruke denne tiden på å takke Gud, noen sitter bare helt stille sammen med Gud. Ingenting er feil. Det kan også hende at Gud gir deg enda mer innsikt i denne perioden med stillhet, men det er ikke målet. Bare hvil i Guds kjærlighet.

  • Gjør(Actio): Oppgaven din nå er å finne noe fra din tid med Gud som har utfordret deg til å gjøre noe. Bestem deg for noe du ønsker å gjøre eller la være å gjøre basert på denne tiden. På den måten bestemmer du deg for at tiden med Gud faktisk skal bety en forskjell i hvordan du lever ditt liv.

 

Når dere er ferdige med de 5 stegene samles dere igjen for å snakke om spørsmålene under. 

Snakk om de følgende spørsmålene (10-20 minutter)

  1. Liker du å lese i Bibelen eller føles det som en plikt? Hvorfor?

  2. Når du leser Bibelen, føler du at du møter Gud i teksten? Hvorfor eller hvorfor ikke?

  3. Hva gjør Lectio Divina annerledes enn annen bibellesning?

Avslutt med bønn (10 minutter)

bottom of page