top of page

Åpen kirke, onsdag 20. mai.


Onsdag 20. mai inviterer vi til åpen kirke fra kl. 19.00 til kl. 20.00. Det vil gis anledning til lystenning, ro og ettertanke. Ved utgangen vil vi lyse velsignelsen over den enkelte.

De som du har symptomer på sykdom skal avstå fra å oppsøke kirken denne dagen, og det er viktig at den enkelte overholder de retningslinjer som gjelder. Menighetsstyret planlegger for gudstjeneste i kirka, søndag 24. mai, kl. 11.00. Følg oss på vår nettside og facebook for nærmere opplysninger, da dette enda ikke er helt avklart.

bottom of page