top of page

Åpen kirke, onsdag 27. mai, kl. 19.00 - 20.00


Onsdag 27. mai inviterer vi igjen til åpen kirke fra kl. 19.00 til kl. 20.00. Det vil gis anledning til lystenning, ro og ettertanke. Ved utgangen vil vi lyse velsignelsen over den enkelte.

De som du har symptomer på sykdom skal avstå fra å oppsøke kirken denne dagen, og det er viktig at den enkelte overholder de retningslinjer som gjelder. Vi inviterer også til gudstjeneste i kirka, 1.pinsedag, søndag 31. mai, kl. 11.00. Følg oss på vår nettside og facebook for påmelding og nærmere opplysninger.

bottom of page