top of page

Økumenisk familiegudstjeneste i Bøkeskogen, 2. pinsedag kl. 11.00.


2. pinsedag, mandag 6. juni inviterer vi til økumenisk familiegudstjeneste i Bøkeskogen. Det er fokusert på barn og unge og Nanset Menighets barnekor, NaBaGo, sammen med lokale barn og barnekor skal synge, og de unge er aktive i gudstjenesten. Irene Gundersen og Ingunn Johnsen fra Søndagskolen Norge står for formidlingen. Vi oppfordrer til å ta med egen stol og gjerne også bord til medbrakt kirkekaffe. Ta gjerne med litt ekstra kaffe og kaffemat, så har dere noe å dele. Værmeldinga er god.

bottom of page