top of page

Allehelgensgudstjeneste i Berg trekirke, søn. 7 nov. kl. 16.00


Bilde: Norgefoto.no

Allehelgensdag er en dag som på en særlig måte minner oss om de som er døde. Minnet kan være kjært og godt, men kan også være fylt av sorg og savn. I kirken er det rom for begge deler.

Allehelgensdag er også en dag hvor mange tar turen til kirkegården for å sette en blomst eller en krans på graven, eller tenne lys.

Berg menighet og Brunlanes Frikirke ønsker på Allehelgensdag å invitere alle som har mistet noen av sine kjære, nylig eller for en tid tilbake, til gudstjeneste med håp om de dødes oppstandelse.

Gjennom musikk, bibeltekster, salmer og bønner kommer Gud oss i møte. Sogneprest Kristin Stensrød Haugen og pastor Arne Hersdal vil ha ansvar for gudstjenesten i samarbeid med diakoniutvalget i Berg menighet og frivillige i Brunlanes Frikirke.

I gudstjenesten minnes vi spesielt de som er døde i løpet av det siste året i menighetene, navnene leses og vi tenner lys for den enkelte.

Velkommen til gudstjenesten.

bottom of page