top of page

Avlysninger, utsettelser og endringer

Oppdatert: 8. jan. 2021


Søndag 3. januar ble smitteforebyggende tiltak i forbindelse med korona strammet inn.

Dette innebærer at vi må avlyse, utsette og endre enkelte av våre planlagte gudstjenester og samlinger.

Alle samlinger med forventet antall over 10 personer er avlyst frem til 18.januar. Avlysningene kan bli forlenget dersom tiltakene vedvarer.


Dette innebærer følgende:

  • Menighetsmøtet, tirsdag 5. januar er utsatt inntil videre

  • Ledersamlingen, mandag 11.januar er utsatt. Vi kommer tilbake med utfyllende opplysninger.

  • Gudstjenestene, søndag 10. og 17. januar utgår. Vi arbeider med å lage en digital løsning som streames. Link til gudstjenesten vil bli lagt ut på facebooksiden vår og her på nettsiden, www.brufri.no.

Menighetsstyret vil samles til digitalt møte i morgen, 5. januar, og vil der drøfte det videre arbeid og gjennomføring av de planlagte samlinger.

Vi oppfordrer dere til å følge retningslinjene, og ta vare på hverandre og fellesskapet innenfor gjeldende smittevernregler,


bottom of page