Bibellesning og felles lunsj, tirs. 30. november. kl. 11.30


Hver tirsdag formiddag framover inviterer til høytlesning fra Bibelen. Vi har nettopp avsluttet lesningen av Johannesevangeliet, og vi starter nå opp med å lese fra Apostlenes Gjerninger

Etter ca 20 minutters lesning samles vi til felles måltid med medbrakt lunjspakke. Kaffe og te serveres fra kirka. De påfølgende tirsdagene leser vi videre, ca 20 minutter hver tirsdag, til vi er ferdige med Apostlenes Gjerninger. Så begynner vi på en ny bok i Bibelen.

Vi håper mange har lyst til å dele fellesskap og bibellesning, og ønsker alle velkomne!

Lesningen legges ut som podcast på vår nettside, og kan også høres der.