top of page

Brunlanes Frikirke får tilsynsbesøk tirsdag 20. sept.Tilsynsmann, Geir Øystein Andersen vil være i menigheten fra kl. 09.00 denne dagen, og vil ha samtale med menighetens pastorer, Menighetsstyre, Eldsteråd, Diakonat, og barne- og ungdomsledere.

Han vil også være disponibel for samtale med enkeltmedlemmer.

Samtale på tomannshånd avtales direkte med han på tlf. 913 50 614 eller epost: geir.oystein.andersen@frikirken.no.Innkalling til Menighetsmøte

i Brunlanes Frikirke etter gudstjenesten, søndag 2. oktober.

Menighetsmøtet er i forbindelse med at tilsynsmann Geir Øystein Andersen besøker menigheten, men det vil også være rom for andre aktuelle saker.


Vel møtt

Menighetsstyret


bottom of page