top of page

Bryggegudstjeneste i Nevlunghavn søndag 10. juli, kl. 11.00

Tale av Merete Thomassen og sang av Havfruene.

Merete Thomassen er førsteamanuensis i liturgikk ved Universitetet i Oslo og har særlig interesse av gudstjeneste, liturgi og kirkelige handlinger. I den senere tid har hun også forsket på nyere luthersk bønnespråk. Hun er fra Nøtterøy, har vært prest og hatt ulikestillinger ved Det teologiske fakultet. Hun er forfatter og fast spaltist i avisa Vårt Land.


bottom of page