top of page

Det er ikke gudstjeneste søndag 12. juni.
Søndagens gudstjeneste utgår.

Da begge våre pastorer er delegater på årets synodemøte, utgår søndagens gudstjeneste. Det er heller ingen digital overføring fra synodemøtets avsluttende gudstjeneste.

Vi oppfordrer gjerne til gudstjenestebesøk i en av de nærliggende menigheter.


bottom of page