top of page

Digitalt info/oppstartsmøte mandag 1. februar kl. 20.00 på Zoom

Grunnet smittesituasjonen landet vårt fortsatt er i og restriksjonene dette

gir blir det digitalt oppstartsmøte i år. Dette blir gjennomført på zoom mandag 1.

februar kl.20.00 - 21.00


Det er fortsatt mange begrensninger i hva vi kan gjennomføre og eldsteråd og

menighetsstyret har på diskutert muligheter og utfordringer. Dette kommer vi

til å ta opp på oppstartsmøte, og vi ønsker innspill og tanker fra dere alle.

Vi vil også se på programmet for våren.


Link til møte er:

https://zoom.us/j/94439281794?pwd=UkxYZS9DZkJYVC9UaWt1WGtMcXBTdz09


Møtet vil være åpent fra kl 19.45 slik at man kan logge seg på i god tid.


Her er en forklaring på hvordan man kan kople seg på Zoom: https://www.brufri.no/post/hvordan-koble-seg-på-et-møte.
bottom of page