top of page

Felles oppstartsmøte på kirka mandag 23. august kl 18.00.

Det blir godt å kunne møtes igjen!


Program: 18.00 Velkommen og felles info 18.30 Styremøter i hver virkegren 20.30 Vi avslutter med noe å bite i Vi legger opp til å planlegge for både høst og vår.

Vi har god erfaring med slike oppstartsmøter tidligere år. Hovedsaken vil også denne gang være koordinering av nytt semester. Det er i år som tidligere satt av god tid til styremøter i hver virkegren. Sammen lager vi ett semesterprogram som vi fører inn våre aktiviteter på. Si ifra til alle ledere og andre som kan ha nytte av dette – det er åpent for alle som ønsker å delta.bottom of page