top of page

"Fest i Guds hus" Temakveld om gudstjenesten, tirs. 26. april kl. 19.30


"I gudstjenesten vender den kristne menighet seg til sin Herre og Frelser i bønn og lovsang. Her taler Gud til oss og handler med oss. Og: Vi får svare han i takknemlighet og overgivelse. En slik feiring er - og bør være - sentrum i menighetens liv."

- fra "Fest i Guds hus" Ressurshefte for gudstjenesten i Den Evangelisk Lutherske Frikirke.


Gjennom tre temasamtaler skal vi ha fokus på gudstjenesten vår. Temaene tar utgangspunkt i tre spørsmål; "Hvorfor gudstjeneste?", "Hva er gudstjeneste?" og "Hvordan er gudstjenesten i Frikirken?"

Gjennom innledning og samtale ønsker vi å bevistgjøre hverandre på både gudstjenestens viktighet og innhold.


Det første spørsmålet, "Hvorfor gudstjeneste"var tema for den første samlingen, 29. mars.

"Hva er gudstjeneste?" er tema for samlingen, tirsdag 26. april.

Tirs. 31. mai er siste samling og da er tema "Hvordan er gudstjenesten i Frikirken?"


Eva Guii-Larsen som var med i frikirkens liturgiutvalg, har sammen med Laila Fresjarå Foldvik og Arne Hersdal ansvar for temakveldene.

bottom of page