top of page

"Fest i Guds hus" Temakveld om gudstjenesten, tirs. 29. mars kl. 19.30


"I gudstjenesten vender den kristne menighet seg til sin Herre og Frelser i bønn og lovsang. Her taler Gud til oss og handler med oss. Og: Vi får svare han i takknemlighet og overgivelse. En slik feiring er - og bør være - sentrum i menighetens liv."

- fra "Fest i Guds hus" Ressurshefte for gudstjenesten i Den Evangelisk Lutherske Frikirke.


Gjennom tre temasamtaler skal vi ha fokus på gudstjenesten vår. Temaene tar utgangspunkt i tre spørsmål; "Hvorfor gudstjeneste?", "Hva er gudstjeneste?" og "Hvordan er gudstjenesten i Frikirken?"

Gjennom innledning og samtale ønsker vi å bevistgjøre hverandre på både gudstjenestens viktighet og innhold.


Det første spørsmålet, "Hvorfor gudstjeneste" er tema for den første samlingen.

Deretter følger de to neste spørsmålene i samlingene tirsdag 26. april og tirs. 31. mai.


Eva Guii-Larsen som var med i frikirkens liturgiutvalg, har sammen med Laila Fresjarå Foldvik og Arne Hersdal ansvar for temakveldene.

bottom of page