top of page

G11 Gudstjeneste og barnekirke søndag 14. nov. kl. 11.00


Ånden er kristenlivets hemmelighet og dåpen er kristenlivets start

Omvendelsen er kristenlivets vei og bønnen er dets åndedrett

Nåden er grunnvollen, kirken en samfunnet og nattverden er kristenlivets måltid

Tjenesten er livets utfordring, mens håpet, det er kristenlivets høydepunkt


Det er i en av våre tidligere konfirmantbøker jeg har funnet denne oversikten over kristenlivets innhold. Og med denne påminnelsen ønsker vi velkommen til gudstjeneste og barnekirke.

Gudstjenesten og menighetsfellesskapet er skapt for å være et kraftsentrum i våre trosliv. Her skal vi kunne komme som den vi er, med det vi har og det vi mangler. Herfra skal vi kunne gå, frimodige i troen på hvem Gud er og hva han vil gi oss.

Denne søndagen handler prekenteksten om Jesus som går på vannet og ting som skjedde i den forbindelse. Men sammen med dagens lesetekster ser vi også at bønnen er sentral. Ulike bønner til ulike tider. Dette som kalles kristenlivets åndedrett. Dette ønsker vi å ha fokus på i søndagens gudstjenesten. Vi skal også feire nattverd, nådemåltidet som gir livet en grunnvoll å bygge på.

Dag Sverre Ringsby er pianist og Kirsti Abrahamsen og Bodil Lund er dagens diakoner. Jan Georg Skuggedal har ansvar for det tekniske og Jan Tanggaard har kirkebønn. Pastor Arne Hersdal forretter.

Denne søndagen er det også barnekirke. Hilde Gusland, og hennes stab inviterer barna til sin gudstjeneste og i peisestua. Denne søndagen blir det ikke babysang, men en kopp kaffe venter både før og etter gudstjenesten for den som ønsker det.

Bønn for gudstjenesten, kl. 10.30 - 10.40.

Velkommen til gudstjeneste!

bottom of page