top of page

G11 Gudstjeneste. Dåp og søndagskole søndag 28. nov. kl. 11.00


"Fra småbarns og spedbarns munn har du latt lovsang lyde!"

Det er Jesus som i søndagens prekentekst siterer fra Salme 8 i det gamle testamentet. Og det kan være et fint sted å ta utgang i denne gudstjenesten, der et lite barn bæres til dåpen. For et lite barn bærer bud om Guds storverk og Guds omsorg.

Derfor er dette en gledens dag, ikke bare for foreldre og familie, men også for menigheten og Guds folk.

Gudstjenesten og menighetsfellesskapet er skapt for å være et kraftsentrum i våre trosliv. Her skal vi kunne komme som den vi er, med det vi har og det vi mangler, enten vi bæres eller vi går selv. Herfra skal vi kunne gå, frimodige i troen på hvem Gud er og hva han vil gi oss.

Denne søndagen handler prekenteksten om Jesus som kommer til Jerusalem i forbindelse med påskefeiringen, og tekstene for 1. søndag i advent og Palmesøndag er ofte sammenfallende. Jesus kommer, og med hans komme skapes det glede og forventning.

Når teksten møter oss denne søndagen er det for å minne oss på og skape forventning til hans komme som et barn, svøpt og lagt i en krybbe. Ennå er det noen uker til jul, men nå varsles hans komme.

I tillegg til dåp er det også søndagskole denne søndagen. Laila Fresjarå Foldvik har ansvaret for den, og ho vil i søndagskolen informere om at dersom barna blir registret og innen utgangen av året betaler en liten kontingent, kr. 50,- pr. barn, gir det grunnlag for tilskudd også neste år.

Torbjørn Solvang er pianist og Torhild Normandbo og Olav Nordbø er dagens diakoner. Olav har også dagens kirkebønn. Tor Hartvik Lund har ansvar for det tekniske og Kjerstin Manvik er tekstleser. Pastor Arne Hersdal forretter.

En kopp kaffe venter både før og etter gudstjenesten for den som ønsker det.

Bønn for gudstjenesten, kl. 10.30 - 10.40.

Velkommen til gudstjeneste!

bottom of page