top of page

G11 Gudstjeneste m/dåp, søndag 6. november, kl. 11.00. Minnegudstjeneste i Berg trekirke kl. 16.00

Oppdatert: 5. nov. 2022


"Håp!"

Dagens prekentekst er hentet fra "Sletteprekenen" i Luk. 6,20-23.

Sammen med lesetekstene fra Jes. 60,18-22 og Hebr. 11,11-16, 39-40, handler de alle om håp.

Håp for den som lever i ufred, håp for den som frykter for alderdommen. og håp for den som kjenner på sorg og utenforskap.

"Gled dere og hopp av fryd, for stor er lønnen dere har i himmelen", sier Jesus, og mener det!

Vi har også glede av å ta imot Rakel Pischedda Rodal til dåpen. I dåpen gir Gud fremtid, håp og sine rike velsignelse.

Gudstjenesten og menighetsfellesskapet er skapt for å være et kraftsentrum i våre trosliv. Her skal vi kunne komme som den vi er, med det vi har og det vi mangler. Herfra skal vi kunne gå, frimodige i troen på hvem Gud er og hva han vil gi oss.

Denne søndagen er det Torbjørn Solvang som er pianist. Olav Nordbø og Cindy Lund er diakoner og Ole Johan Gusland har ansvar for det tekniske.

Og det blir søndagskole sammen med Laila Folddvik

En kopp kaffe og litt å bite i venter både før og etter gudstjenesten for den som ønsker det.

Bønn for gudstjenesten, kl. 10.30 - 10.40.


Kl. 16.00 inviterer vi, sammen med Berg menighet, til minnegudstjeneste i Berg Trekirke.

Her vi det være et særlig fokus på dem som lever med sorg og savn etter å ha mistet noen av sine kjære. Vi minnes og tenner et lys for alle i våre menigheter som er død siste år.

Medarbeidere fra begge våre medlemmer deltar i gudstjenesten.

Velkommen til gudstjeneste!

bottom of page