top of page

G11 Gudstjeneste m/søndagskole søndag 20. november, kl. 11.00.


"de som ikke ser, skal bli seende, og de som ser, skal bli blinde "

Like forut for dagens prekentekst har Jesus gjort en blin mann seende og det bli diskusjon om både underet og hvem Jesus er og hvor han har fått makten sin fra. Selv om Jesus er ganske gåtefull i sitt svar, er han klar på hvor han har makten fra.

Gudstjenesten og menighetsfellesskapet er skapt for å være et kraftsentrum i våre trosliv. Her skal vi kunne komme som den vi er, med det vi har og det vi mangler. Herfra skal vi kunne gå, frimodige i troen på hvem Gud er og hva han vil gi oss.

Denne søndagen er det Stein Ivar Hovland som preker og Bodil Lund leder gudstjenesten. Randi Anvik er dagens pianist, Bodil Lund og Olav Nordbø er diakoner og Jan Georg Skuggedal har ansvar for det tekniske. Osvald Bakke er tekstleser og Torill Hafsten leder kirkebønnen. Laila Foldvik har ansvar for søndagskolen

En kopp kaffe og litt å bite i venter både før og etter gudstjenesten for den som ønsker det.

Bønn for gudstjenesten, kl. 10.30 - 10.40.

Velkommen til gudstjeneste!

bottom of page