top of page

G11 Gudstjeneste m/søndagskole søndag 22. januar, kl. 11.00.


"Bryllupet i Kana"

Vi er inne i åpenbaringstiden, en tid der tekstene fokuserer på, åpenbarer, hvem Jesus er. Denne søndagen hører vi om Jesu første under - vann blir til vin. Det er ikke rart at folket undres.

Gudstjenesten og menighetsfellesskapet er skapt for å være et kraftsentrum i våre trosliv. Her skal vi kunne komme som den vi er, med det vi har og det vi mangler. Herfra skal vi kunne gå, frimodige i troen på hvem Gud er og hva han vil gi oss.

Denne søndagen får vi besøk av Alf Petter Hammersmark, som preker, og Bodil Lund leder gudstjenesten. Torbjørn Solvang er dagens pianist, Paul Hafsten og Kirsti Abrahamsen er diakoner og Ole Johan Gusland har ansvar for det tekniske. Torhild S. Normandbo er tekstleser og Vigdis Gilberg leder kirkebønnen. Laila Foldvik har ansvar for søndagskolen

En kopp kaffe og litt å bite i venter både før og etter gudstjenesten for den som ønsker det.

Bønn for gudstjenesten, kl. 10.30 - 10.40.

Velkommen til gudstjeneste!

bottom of page