top of page

G11 Gudstjeneste med nattverd og diakoninnsettelse, søndag 12. sept. kl. 11.00


Velkommen til gudstjeneste! Denne søndagen skal vi feire nattverd og vi skal få være med å innsette to nye diakoner til tjeneste i menigheten. Det er Marte Grøtvik Rahm og Kirsti Gusland Abrahamsen. Marte blir ny omsorgsdiakon og Kirsti går inn i diakonitjeneste knyttet til gudstjeneste og tilrettelegging for våre mange samlinger.

Tema for denne samlingen er "Å sette spor". Forrige søndag hørte vi om Gud som skaper, og en Gud som skaper setter spor. Også vi setter spor, spor som viskes ut og spor som blir stående.

I nattverdfellesskapet møter vi et av Guds spor i oss og for oss. I brødet og vinen er Gud tilstede med sin tilgivelse og oppreisning. Liturg denne søndagen er pastor Arne Hersdal. Diakoner er Olav Nordbø og Paul Hafsten. Oddvar Normandbo er tekstleser, pianist er Laila Foldvik, ansvarlig for lyd og bilde er Jan Georg Skuggedal og Hilde Gusland, Vigdis Gilberg og Svanhild Liland Pedersen er forsangere. Etter gudstjenesten er det mulig å stanse opp på "kirkebakken" for enkel kirkekaffe og en prat.

bottom of page