top of page

G11-Gudstjeneste, søndag 8. nov. kl. 11.00

Oppdatert: 4. nov. 2020


Velkommen til søndagens gudstjeneste. Denne søndagen er det pastor Hersdal som forretter. I sommer hadde en sanggruppe fra Larvik sine ukentlige øvelser i kirka vår. Til søndag kommer de tilbake for å synge i gudstjenesten. Det gleder vi oss til. Det blir misjonsinfo og mot slutten av gudstjenesten er det lynutlodning til inntekt for misjonsmessa. Før gudstjenesten, fra kl. 10.30 - 10.45 er det bønnesamling. På grunn av nye anbefalinger med tanke på koronaforebyggende tiltak blir det ikke nattverd i gudstjenesten.

bottom of page