top of page

G11-Gudstjeneste med søndagskole, søn. 24. okt. kl. 11.00


"På bordet ligger boken. Nå bærer vi den frem. Guds ord er mat for sjelen. Så la oss åpne den"

Slik lyder det i en sang av Jan Gossner som vi skal synge i søndagens gudstjeneste.


Og ordet vi skal dele er historien om den barmhjertige samaritan, som Jesus fortalte i møte med en mann som ønsket å vite veien til Guds rike.

"Små ting gjort i kjærlighet forandrer verden!", skriver Egil Elling Ellingsen i boken; Godhetseffekten.

Vi håper at gudstjenestefellesskapet skal utfordre oss til å åpne boken, lytte til Guds ord og gjøre godt mot de vi møter.

Slik kan gudstjenesten og menighetsfellesskapet være et kraftsentrum i våre trosliv. Her skal vi kunne komme som den vi er, med det vi har og det vi mangler. Herfra skal vi kunne gå, frimodige i troen på hvem Gud er og hva han vil gi oss.

Marianne Gusland Hem er dagens pianist, Kirsti Gusland Abrahamsen og Olav Nordbø er dagens diakoner. Roar Jensen er tekstleser og Eva og Tor Guii-Larsen er forsangere. Jan Georg Skuggedal har ansvar for det tekniske leder også dagens kirkebønn. pastor Arne Hersdal forretter og Laila Fresjarå Foldvik har ansvaret for søndagskolen.

Velkommen til gudstjeneste!

bottom of page