top of page

G11 Gudstjeneste. Nattverd og søndagskole søn. 4.des., kl. 11.00.


"dit jeg går, vet dere veien"

Flere av tekstene i adventstiden er hentet fra påskeuken. Så også med dagens prekentekst, som er hentet fra nattverdsalen, der Jesus tar avskjed med sine disipler. Men Jesus lover å komme tilbake. Slik folket forut for Jesu fødsel gikk med forventning om Messias komme, slik går vi med forventning om Jesu gjenkomst.

Gudstjenesten og menighetsfellesskapet er skapt for å være et kraftsentrum i våre trosliv. Her skal vi kunne komme som den vi er, med det vi har og det vi mangler. Herfra skal vi kunne gå, frimodige i troen på hvem Gud er og hva han vil gi oss. I gudstjenesten skal vi også feire nattverd

Denne søndagen er det Randi Anvik som er pianist, Kirsti Abrahamsen og Paul Hafsten er diakoner og Ole Johan Gusland har ansvar for det tekniske. Torhil S. Normandbo er tekstleser og Eva Guii-Larsen leder kirkebønnen. Laila Foldvik har ansvar for søndagskolen

En kopp kaffe og litt å bite i venter både før og etter gudstjenesten for den som ønsker det.

Bønn for gudstjenesten, kl. 10.30 - 10.40.

Velkommen til gudstjeneste!

bottom of page