top of page

G11 Gudstjeneste søndag 9. januar, kl. 11.00


"Se, Guds lam, som bærer bort verdens synd!"

Ordene er hentet fra søndagens prekentekst. Det er døperen Johannes sitt vitnesbyrd da han ser Jesus komme mot seg nede ved Jordanelven.

Ordene settes straks i sammen med et av årets aller viktigste hendelser i folket trosliv. Den store forsoningsdagen, dagen da synden løftes over fra deres egne skuldre og tillegges et lam som sendes ut i ødemarken. Syndene legges på et offerlam som bærer de bort.

Vi er nå inne i åpenbaringstidene der de følgende søndagers tekster har fokus på hvem Jesus er. Jesus blir åpenbart for oss.

Gudstjenesten og menighetsfellesskapet er skapt for å være et kraftsentrum i våre trosliv. Her skal vi kunne komme som den vi er, med det vi har og det vi mangler. Herfra skal vi kunne gå, frimodige i troen på hvem Gud er og hva han vil gi oss.

Marianne Gusland Hem er pianist og Torhild Normandbo og Kirsti Abrahamsen er dagens diakoner. Osvald Bakke er tekstleser og Ole Johan Gusland har dagens kirkebønn. Han har også ansvar for det tekniske. Pastor Arne Hersdal forretter.

En kopp kaffe venter både før og etter gudstjenesten for den som ønsker det.

Vi oppfordrer til bruk av munnbind ved inn- og utgang.

Bønn for gudstjenesten, kl. 10.30 - 10.40.

Velkommen til gudstjeneste!

bottom of page