top of page

G11 Gudstjeneste søndag 1. mai, kl. 11.00. Søndagsskole og nattverd.


"Kom med meg"

Det er 3. søndag i påsketiden og prekensteksten er fra Markus 6,30-44 og forteller historien om da Jesus mettet fem tusen. Her får disiplene flere utfordringer, blant annet om å følge Jesus.

Denne utfordringen går til oss alle.

Gudstjenesten og menighetsfellesskapet er skapt for å være et kraftsentrum i våre trosliv. Her skal vi kunne komme som den vi er, med det vi har og det vi mangler. Herfra skal vi kunne gå, frimodige i troen på hvem Gud er og hva han vil gi oss.

Denne søndagen er det Laila Foldvik som er pianist. Kirsti Abrahamsen og Cindy Lund er diakoner, og Birgit Anvik er tekstleser. Tor Hartvik har ansvar for det tekniske og Marte Rahm er forsanger og Liv Inger Lund tar med barna til søndagsskole. Vi feirer nattverd og Pastor Arne Hersdal forretter.

En kopp kaffe venter både før og etter gudstjenesten for den som ønsker det.

Bønn for gudstjenesten, kl. 10.30 - 10.40.

Velkommen til gudstjeneste!

bottom of page