top of page

G11 Gudstjeneste søndag 16. januar, kl. 11.00


"Nåde over nåde!"

Av hans fylde har vi alle fått, nåde over nåde.

For loven ble gitt ved Moses, nåden og sannheten kom ved Jesus Kristus.

Ingen har noen gang sett Gud, men den enbårne, som er Gud, og som er i Fars favn, han har vist oss hvem han er.

Ordene er hentet fra søndagens prekentekst, i innledningen av Johannesevangeliet.

Dette vil være rammen omkring søndagens gudstjeneste.

Vi er inne i åpenbaringstidene der de følgende søndagers tekster har fokus på hvem Jesus er. Jesus blir åpenbart for oss.

Gudstjenesten og menighetsfellesskapet er skapt for å være et kraftsentrum i våre trosliv. Her skal vi kunne komme som den vi er, med det vi har og det vi mangler. Herfra skal vi kunne gå, frimodige i troen på hvem Gud er og hva han vil gi oss.

Det blir sang av Lydia Foldvik og Helle Andrea Gundersen. Laila Foldvik er pianist og Cindy Lund og Paul Hafsten er dagens diakoner. Eva Guii-Larsen har kirkebønn og Tor Hartvik Lund ansvar for det tekniske. Pastor Arne Hersdal forretter.

En kopp kaffe venter både før og etter gudstjenesten for den som ønsker det.

Vi oppfordrer til bruk av munnbind ved inn- og utgang.

Bønn for gudstjenesten, kl. 10.30 - 10.40.

Velkommen til gudstjeneste!

bottom of page