top of page

G11 Gudstjeneste søndag 19. februar, kl. 11.00.


"Jeg ber for dem!"

Det er fastelavnsøndag, siste søndag før kirken går inn i fastetiden. Og den søndagen henter prekenteksten fra Jesu undervisning og samtale sammen med sine disipler, den siste kvelden han er sammen med sine disipler. Samtalen avsluttes med at Jesus ber for sine disipler, og for "dem som gjennom deres ord kommer til tro på meg"

Det er oss! Vi i Gud, for at verden skal tro.

Gudstjenesten og menighetsfellesskapet er skapt for å være et kraftsentrum i våre trosliv. Her skal vi kunne komme som den vi er, med det vi har og det vi mangler. Herfra skal vi kunne gå, frimodige i troen på hvem Gud er og hva han vil gi oss.

Denne søndagen er Randi Anvik pianist, Paul Hafsten og Cindy Lund er diakoner og Jan Georg Skuggedal har ansvar for det tekniske. Tor Guii-Larsen leder kirkebønnen og pastor Arne Hersdal leder gudstjenesten og taler.

En kopp kaffe og litt å bite i venter både før og etter gudstjenesten for den som ønsker det.

Bønn for gudstjenesten, kl. 10.30 - 10.40.

Velkommen til gudstjeneste!

bottom of page