top of page

G11 Gudstjeneste søndag 2. oktober, kl. 11.00 med nattverd.


"Frykt ikke , bare tro!"

I dagens prekentekst leser vi om at lvet er i ferd med å rase sammen for en liten familie, og de vet ingen annen utvei en å oppsøke Jesus. Noen sier at det allerede er for sent, men Jesus viser at han makt, selv over døden. "Talita kumi!". Det betyr: "Lille jente, jeg sier deg: Stå opp!"

Også i nattverden møter vi Jesus som den som gjør død til liv for oss og som ber oss om å minne oss selv og hverandre på hans død og oppstandelse.

Gudstjenesten og menighetsfellesskapet er skapt for å være et kraftsentrum i våre trosliv. Her skal vi kunne komme som den vi er, med det vi har og det vi mangler. Herfra skal vi kunne gå, frimodige i troen på hvem Gud er og hva han vil gi oss.

Denne søndagen har vi besøk av vår tilsynsmann, Geir Øystein Andersen. Der det Laila Foldvik som er pianist. Olav Nordbø og Cindy Lund er diakoner og Jan Georg Skuggedal har ansvar for det tekniske.

En kopp kaffe og litt å bite i venter både før og etter gudstjenesten for den som ønsker det.

Bønn for gudstjenesten, kl. 10.30 - 10.40.

Etter gudstjenesten er det et kort menighetsmøte i forbindelse med tilsynsbesøket. Han utfordrer oss på menighetens arbeid med frikirkens målplan.. Velkommen til gudstjeneste og menighetsmøte!

bottom of page