top of page

G11 Gudstjeneste søndag 20. februar, kl. 11.00


"Fellesskap i Kristus"

Gudstjenesten og menighetsfellesskapet er skapt for å være et kraftsentrum i våre trosliv. Her skal vi kunne komme som den vi er, med det vi har og det vi mangler. Herfra skal vi kunne gå, frimodige i troen på hvem Gud er og hva han vil gi oss.

Denne søndagen får vi besøk av Mozhgan Rad. Hun er innvandringskonsulent i Oslo Storbymenighet, og besøker oss i forbindelse med at tre fra vår menighet er med i læringsnettverket "Connect". Nettverket har fokus på vårt møte med innvandrere. Dag Sverre Ringsby er dagens pianist. Bodil Lund og Torhild Normandbo er diakoner, Oddvar Normandbo er tekstleser og Heidi Hersdal har dagens kirkebønn. Jan Georg Skuggedal har ansvar for det tekniske og Pastor Arne Hersdal leder gudstjenesten.

En kopp kaffe venter både før og etter gudstjenesten for den som ønsker det. Vi blir denne søndagen sittende rundt småbord og det ligger dermed godt til rette for å bli sittende igjen til småprat etter gudstjenesten.

Bønn for gudstjenesten, kl. 10.30 - 10.40.

Velkommen til gudstjeneste!

bottom of page