top of page

G11 Gudstjeneste, søndag 26.sept. kl. 11.00


Velkommen til søndagens gudstjeneste. Denne søndagen skal vi ta i mot et barn som bæres til dåpen og vi ønsker også velkommen til et nytt medlem i menigheten. Pianist er Marianne Gusland Hem, og Berit Nordbø og Eva og Tor Guii-Larsen er forsangere. Diakoner er Bodil Lund og Olav Nordbø, Flere i dåpsfølget medvirker med sang og tekstlesning. Tor Hartvik Lund styrer teknikken og pastor Arne Hersdal er liturg.

Bak i salen er det tegnebord for de minste.bottom of page