top of page

G11 Gudstjeneste søndag 27. februar, kl. 11.00


"Fellesskap i Kristus"

Gudstjenesten og menighetsfellesskapet er skapt for å være et kraftsentrum i våre trosliv. Her skal vi kunne komme som den vi er, med det vi har og det vi mangler. Herfra skal vi kunne gå, frimodige i troen på hvem Gud er og hva han vil gi oss.

Denne søndagen får vi besøk av Odd Ivar Langegard. Han er pastor i Larvik Vineyard. Laila Foldvik er dagens pianist. Cindy Lund og Paul Hafsten er diakoner, Tor Hartvik Lund har ansvar for det tekniske og Bodil Lund leder gudstjenesten.

En kopp kaffe venter både før og etter gudstjenesten for den som ønsker det. Vi blir denne søndagen sittende rundt småbord og det ligger dermed godt til rette for å bli sittende igjen til småprat etter gudstjenesten.

Bønn for gudstjenesten, kl. 10.30 - 10.40.

Velkommen til gudstjeneste!

bottom of page