top of page

G11 Gudstjeneste søndag 6. mars, kl. 11.00. Nattverd og søndagskole.


"Se vi går opp til Jerusalem"

Det er 1. søndag i fastetiden og blikket rettes fram mot påske og bibelens påskefortellinger. I denne tiden forbereder Jesus både seg selv og sine disipler på det som venter han. Dagens prekentekst er hentet fra Matt. 26, 36-45, der Jesus kjemper sin ensomme kamp i Getsemane.

Gudstjenesten og menighetsfellesskapet er skapt for å være et kraftsentrum i våre trosliv. Her skal vi kunne komme som den vi er, med det vi har og det vi mangler. Herfra skal vi kunne gå, frimodige i troen på hvem Gud er og hva han vil gi oss.

Denne søndagen er det Laila Foldvik som er pianist. Kirsti Abrahamsen og Torhild Normandbo er diakoner, og Roar Jensen er tekstleser og Torill Hafsten har dagens kirkebønn. Tor Hartvik har ansvar for det tekniske og Liv Inger Lund inviterer barna til søndagskolen. Vi feirer nattverd og Pastor Arne Hersdal forretter.

En kopp kaffe venter både før og etter gudstjenesten for den som ønsker det. Vi blir denne søndagen sittende rundt småbord og det ligger dermed godt til rette for å bli sittende igjen til småprat etter gudstjenesten.

Bønn for gudstjenesten, kl. 10.30 - 10.40.

Velkommen til gudstjeneste!

bottom of page