G11 Gudstjeneste søndag 7. august, kl. 11.00 med nattverd.


"Vær barmhjertige, slik deres Far er barmhjertig"

Det er 9. søndag i treenighetstiden og prekensteksten er fra Lukas 6, 36-42 og forteller oss om barmhjertighet og at vi ikke skal dømme hverandre.

Gudstjenesten og menighetsfellesskapet er skapt for å være et kraftsentrum i våre trosliv. Her skal vi kunne komme som den vi er, med det vi har og det vi mangler. Herfra skal vi kunne gå, frimodige i troen på hvem Gud er og hva han vil gi oss.

Denne søndagen er det Rebekka Anvik som er pianist. Bodil Lund og Cindy Lund er diakoner og Kenneth Gilberg leder oss i bønn. Tor Hartvik har ansvar for det tekniske og Elise Skuggedal Byholt og Marte Rahm er forsangere og vi får sang av Jostein Söderberg. Vi feirer nattverd og Pastor Christer Rahm forretter.

En kopp kaffe venter både før og etter gudstjenesten for den som ønsker det.

Bønn for gudstjenesten, kl. 10.30 - 10.40.

Velkommen til gudstjeneste!