top of page

G11 Gudstjeneste søndag 9. oktober, kl. 11.00

Oppdatert: 7. okt. 2022


"Jesus fikk inderlig medfølelse med ham, rakte ut hånden og rørte ved ham. "

I dagens prekentekst leser vi om den spedalske mannen. En mann som er utstøtt fra samfunnet og ingen vil røre i frykt for selv å bli urene. I møte med Jesus er det ikke den spedalske som gjør Jesus uren, men Jesus som gjør den spedalske ren.

Gudstjenesten og menighetsfellesskapet er skapt for å være et kraftsentrum i våre trosliv. Her skal vi kunne komme som den vi er, med det vi har og det vi mangler. Herfra skal vi kunne gå, frimodige i troen på hvem Gud er og hva han vil gi oss.

Denne søndagen er det Torbjørn Solvang som er pianist. Torhild Normandbo og Bodil Lund er diakoner og Tor Hartvik Lund har ansvar for det tekniske.

En kopp kaffe og litt å bite i venter både før og etter gudstjenesten for den som ønsker det.

Bønn for gudstjenesten, kl. 10.30 - 10.40.

Velkommen til gudstjeneste!

bottom of page