top of page

G11 høytidsgudstjeneste, 1. pinsedag kl. 11.00Velkommen til pinsegudstjeneste! Nå er det igjen blitt innstramninger i "koronareglene", men vi kan fortsatt samle 20 personer til gudstjeneste (i tillegg til de som har ansvaret for gjennomføringen) Vi håper derfor at vi kan bli en liten forsamling fysisk til stede i kirka også denne søndagen.

Det er Marianne Gusland Hem som er dagens pianist og Berit Nordbø og Eva og Tor Guii-Larsen er forsangere. Eva er også dagens tekstleser. Bodil Lund og Paul Hafsten er diakoner, og i tillegg leder Paul også kirkebønnen. Ekko Media styrer lyd og bilde.

Vi ber om at dere ikke kommer til gudstjeneste dersom dere er syke eller har koronarelaterte symptomer, og vi oppfordrer alle til å bruke munnbind ved ankomst. Munnbindet kan tas av når en har satt seg på sin tilviste plass.

Gudstjenesten blir strømmet og kan følges via vår nettside.

bottom of page