top of page

Generasjonsgudstjeneste med internasjonalt preg søndag 7. mai kl. 11.00.


Velkommen til generasjonsgudstjeneste med internasjonalt preg søndag 7. mai kl. 11.00.


Gudstjenesten har et variert innhold, som gjør at den passer for alle generasjoner.

Det blir sang, andakt og leker som alle kan være med på. Denne gangen vil det også være et internasjonalt fokus i gudstjenesten og kl. 13.00 kan alle som vil bli med på internasjonal dag.


Vi håper du blir med.

bottom of page