top of page

Generasjonsgudstjeneste søndag 29. januar, kl. 11.00.


"Kom og følg meg!"

Generasjonsgudstjeneste er for alle generasjoner, små og store, og vi er sammen gjennom hele gudstjenesten. Temaet er: "Kom og følg meg, så skal jeg gjøre dere til menneskefiskere" Gudstjenesten og menighetsfellesskapet er skapt for å være et kraftsentrum i våre trosliv. Her skal vi kunne komme som den vi er, med det vi har og det vi mangler. Herfra skal vi kunne gå, frimodige i troen på hvem Gud er og hva han vil gi oss.

En kopp kaffe og litt å bite i venter både før og etter gudstjenesten for den som ønsker det.

Bønn for gudstjenesten, kl. 10.30 - 10.40.

Velkommen til gudstjeneste!

bottom of page