top of page

Bygdegudstjeneste i Berg arbeidskirke, søn. 25.aug. kl.1100
Den tradisjonelle Bygdedagen utgår, men i stedet inviterer Berg Menighet og Brunlanes Frikirke til felles bygdegudstjeneste i arbeidskirka. Prost Sølvi Lewin og pastor Arne Hersdal deltar. Kirkekaffe med grill etter gudstjenesten

bottom of page