top of page

Gudstjeneste m/nattverd og søndagsskole 4. juni kl. 11.00


Jeg har fått all makt i himmelen og på jorden.


Velkommen til gudstjeneste med nattverd og søndagskole, søndag 4. juni kl 11.00. Pastor Arne Hersdal leder og preker. Prekenteksten er hentet fra Matteus 28,16-20: Men de elleve disiplene dro til Galilea, til fjellet der Jesus hadde sagt han ville møte dem. Og da de fikk se ham, falt de ned og tilba ham; men noen tvilte. Da trådte Jesus fram og talte til dem: «Jeg har fått all makt i himmelen og på jorden. Gå derfor og gjør alle folkeslag til disipler: Døp dem til Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn og lær dem å holde alt det jeg har befalt dere. Og se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende.»


Bønn kl. 10.30 - 10.40 for de som ønsker det.


Vel møtt!


bottom of page