top of page

Gudstjeneste 9.august kl. 11.00Velkommen til gudstjeneste i Brunlanes Frikirke, søndag 9. august, kl. 11.00

Denne søndagen er det Marte G. Rahm som skal ha andakt for oss. Ta med deg noen du er glad i og kom!


Fremmøte registreres

Fremmøte registreres med hjemmel i covid-19-forskriften. Oversikt over fremmøte slettes etter 10 dager (Navn og telefonnummer)


Vi gjør oppmerksom på at syke personer ikke kan delta på gudstjenesten, og at de som kan være korona-syke, har symptomer på luftveisinfeksjon eller er i karantene ikke skal oppsøke arrangementet.

Det er også viktig at gudstjenestedeltakerne retter seg etter de retningslinjer og forskrifter som gjelder. Dette innebærer at den enkelte må sørge for god håndvask eller hånddesinfeksjon.

Dette vil være tilgjengelig.

Videre innebærer det følgende: - Unngå håndhilsning, klemming og unødvendig fysisk kontakt og unngå å ta i ansiktet. - Host i albuekroken eller i et papir som kastes. Vask hender etterpå. - Hold god avstand og minst mulig kontakt mellom personer. (Kravet til avstand gjelder ikke personer i samme husstand)

bottom of page