top of page

Gudstjeneste med nattverd, søndag 10. sep. kl. 11.00


"Elsk deres fiender"


Velkommen til gudstjeneste med nattverd, søndag 10. september kl 11.00.

Gudstjenesten og menighetsfellesskapet er skapt for å være et kraftsentrum i våre trosliv. Her skal vi kunne komme som den vi er, med det vi har og det vi mangler.

Herfra skal vi kunne gå, frimodige i troen på hvem Gud er og hva han vil gi oss.


Dagens pianist er Marianne Gusland Hem. Paul Hafsten og Torhild Normandbo er diakoner og Jan Georg Skuggedal er teknisk ansvarlig.


Det vil bli holdt et åpent møte, rett etter gudstjenesten, med informasjon om Godhetsuka som starter mandag 11. september. Her inviteres alle som har lyst til å bidra. Det er behov for hjelp med mange ulike ting. Alt fra forbønn og samtale til baking og maling.


Bønn kl. 10.30 - 10.40 for de som ønsker det.


Vel møtt!

bottom of page