top of page

Gudstjeneste pinsedag kl. 11.00


Så åndet han på dem og sa: «Ta imot Den hellige ånd.»


Velkommen til gudstjeneste pinsedag med søndagskole, søndag 28. mai kl 11.00. Pastor Christer Rahm leder og preker. Prekenteksten er hentet fra Jesu møte disiplene etter oppstandelsen Joh. 20, 19-23: Det var om kvelden samme dag, den første dagen i uken. Av frykt for jødene hadde disiplene stengt dørene der de var samlet. Da kom Jesus; han sto midt iblant dem og sa: «Fred være med dere!» Og da han hadde sagt det, viste han dem sine hender og sin side. Disiplene ble glade da de så Herren. Igjen sa Jesus til dem: «Fred være med dere! Som Far har sendt meg, sender jeg dere.» Så åndet han på dem og sa: «Ta imot Den hellige ånd. Dersom dere tilgir noen syndene deres, da er de tilgitt. Dersom dere fastholder syndene for noen, er de fastholdt.»


Bønn kl. 10.30 - 10.40 for de som ønsker det.


Vel møtt!


bottom of page