top of page

Gudstjeneste, søndag 20. aug. kl. 11.00


Gudstjenesten og menighetsfellesskapet er skapt for å være et kraftsentrum i våre trosliv. Her skal vi kunne komme som den vi er, med det vi har og det vi mangler. Herfra skal vi kunne gå, frimodige i troen på hvem Gud er og hva han vil gi oss.

Laila Foldvik er dagens pianist og hun er også den som preker denne søndagen. Bodil Lund og Cindy Lund leder gudstjenesten og Kirsti Abrahamsen og Torhild Normandbo er dagens diakoner. Jan Georg Skuggedal styrer det tekniske og Åge Foldvik er tekstleser.

Bønn i entreen kl. 10.30 - 10.40.

Vel møtt!


bottom of page