top of page

Bønn og lovsang, onsdag 7. des. kl. 18.00 - 19.00Bønn og lovsang

Velkommen til bønnesamling i peisestua hver onsdag kl. 18.00. Vi innleder med

å lese søndagens tekst sammen. Deretter veksler vi mellom bønn og lovsang.

Blir du minnet om å dele noe, enten et bibelvers, et bilde eller noe annet, så del

det gjerne med oss andre. Du trenger ikke be høyt for å delta. Dette skal først

og fremst være et sted hvor vi kan få nullstille oss selv, og bare få hvile hos Gud

vår far. Legge av oss alt som tynger hos Ham som har omsorg for oss. Du kan

også tenne et lys i lysgloben før, under eller etter bønnestunden.

Vi avslutter med Vår Far og Velsignelsen kl. 18.50

bottom of page